OPGELET! PARKEREN BIJ KSV HORN.


De afgelopen weken heeft een BOA medewerker van de gemeente Leudal regelmatig waarschuwingen gegeven voor het parkeren op de parallelweg tegenover de accomodatie van KSV Horn.

Inmiddels heeft het bestuur contact gehad met de gemeente Leudal.

Regel is dat je je voertuig niet binnen 5 meter van een kruising mag parkeren. Dit houdt in dat de voertuigen die nu vooraan bij de kruising staan bekeurd kunnen worden. Verder dient men het voertuig zoveel mogelijk op de daarvoor aangewezen parkeerplaats te parkeren. 

De gemeente heeft inmiddels het struikgewas gesnoeid zodat er beter zicht is op de parkeerplaats. Ze gaan ook kijken naar de verlichting op de parkeerplaats.

De BOA vond dat de voertuigen op de parallelweg gevaarlijk geparkeerd stonden.

Ons inziens is dat niet zo en wij zijn van mening dat men daar mag parkeren. Echter wij weten niet of de BOA toch een reden vindt om hiervoor te gaan bekeuren.

Ons advies is dan ook om op de aangewezen parkeerplaats te parkeren.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van KSV Horn