Historie
Historie2
Historie3
Historie4
Historie5
Historie6

Tussen kemp en de Beegderweg


Waarom werd in het begin van de jaren twintig in Horn een voetbalclub opgericht? En door wie? En hoe ging dat in die beginjaren? Het zijn vragen die anno 2000 niet allemaal meer kunnen worden beantwoord vanwege het simpele feit dat de meeste oprichters allen zijn overleden. Desondanks volgt hier een poging tot reconstructie aan de hand van jaarverslagen en dikke dossiers. De historie van de H.S.C.,Hornia en de Katholieke Sport Vereniging Horn.
Een van de eerste foto,s die werd gemaakt van de voetbalvereniging Hornia. Hij is omstreeks 1933 genomen op de plaats waar het allemaal begon,op het terreintje aan de kemp.


Het seizoen 1933/1934 kan als een van de meest succesvolste worden beschouwd in de KSV-historie. Het leek wel of heel Horn was afgereisd naar Tegelen om de beslissingswedstrijd tegen Tiglia mee te maken. Inzet was de zo begeerde promotie naar de IVCB. In de geschiedenisboeken is de uitslag niet meer terug te vinden maar uit het feit dat na afloop de supporters de spelers op de schouders naar het kleedlokaal droegen én dat tot die in de nacht de bierpompen in Horn op volle krachten werkten, mag worden afgeleid dat Horn minstens één goal meer had gescoord dan Tiglia. De opstelling zag er die zondag als volgt uit: In het doel stond Willem Alers; de tweemansachterhoede werd gevormd door H. Ketels en Fr. Peters; het middenveld bestond uit H. Kleukers, Louis Geraedts en M. de Kunder terwijl de voorhoede was geformeerd uit de vijf (!) volgende spelers: hein Geraedts, H. Peters, Jan Smeets, P. Timmermans en P. Geuyen. Het rood-witte gejubel was echter van korte duur. Slechts één seizoen vertoefde KSV in de IVCB. Spelers vertrokken naar elders en de jaren tot de Tweede Wereldoorlog gingen niet de boeken in als de meest memorabele. Hornia bestónd, maar daarmee was ook alles gezegd.