De standaard contributie voor seizoen 2018-2019 bedraagt:


- niet spelende leden:     € 30 per seizoen

- jeugdspelers:               € 87,50 per seizoen

- senioren:                      € 127,50 per seizoen


De contributie wordt eind oktober 2018 geïnd.