De standaard contributie voor seizoen 2017-2018 bedraagt:


- niet spelende leden:     € 30 per seizoen

- jeugdspelers:               € 87,50 per seizoen

- senioren:                      € 127,50 per seizoen


Nieuwe leden betalen € 15 administratiekosten.


Bij automatische incasso bedraagt de contributie voor senioren € 10 minder en voor jeugdspelers € 5 euro minder.


De contributie wordt eind oktober 2017 geïnd.